1268: Triangle_angle -> Тренінг по С++(01)


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Дано три числа, що є величинами кутів деякого трикутника. Визначити тип трикутника, утвореного цими кутами: рівносторонній, рівнобічний або різносторонній.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься три дійсних числа – кути трикутника.

Формат вихідних даних

Єдиний рядок вихідного потоку повинен містити одну з фраз (без лапок) в залежності від типу трикутника:
• Якщо трикутник рівносторонній – "Equilateral triangle."
• Якщо трикутник рівнобічний – "Isosceles triangle."
• Якщо трикутник різносторонній – "Sided triangle."
Якщо уведені дані є некоректними (від’ємні числа або нуль), вихідний файл повинен містити єдину фразу «Incorrect data.».
Якщо трикутник із заданими кутами не може існувати, вихідний файл повинен містити фразу «Triangle does not exist.».

Приклад вхідних даних

65.0 45 70

Приклад вихідних даних

Sided triangle.

Comments

There are no comments at the moment.