1275: Розклад на множники -> Тематичний турнір: Цикли


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Написати програму, яка розкладає число на прості множники.

Формат вхідних даних

Єдине число N (2 ≤ N ≤ 10^9).

Формат вихідних даних

Розклад числа N на прості множники у наступному вигляді: для числа 12 це 223.

Приклад вхідних даних

15

Приклад вихідних даних

3*5

Comments


  • 0
    bombocat
     commented on Feb. 5, 2018

    В умові задачі написано, що потрібно розкласти число на "Прості" множники, але программа проходить без цих перевірок. Через це у багатьох программа не встигає по часу.