1276: Розрізання на квадрати -> Тематичний турнір: Цикли


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Смужка паперу має розміри AxB. Кожного разу від неї відрізається квадрат максимального розміру доти, доки не залишиться квадрат. Скільки усього квадратів буде отримано?

Формат вхідних даних

Програмі дано числа A та B (1 <= A,B <= 10^9)

Формат вихідних даних

Необхідно вивести кількість квадратів.

Приклад вхідних даних

15 3

Приклад вихідних даних

5

Comments

There are no comments at the moment.