1276: Розрізання на квадрати -> Тематичний турнір: Цикли


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Смужка паперу має розміри AxB. Кожного разу від неї відрізається квадрат максимального розміру доти, доки не залишиться квадрат. Скільки усього квадратів буде отримано?

Формат вхідних даних

Програмі дано числа A та B (1 <= A,B <= 10^9)

Формат вихідних даних

Необхідно вивести кількість квадратів.

Приклад вхідних даних

15 3

Приклад вихідних даних

5

Коментарі

Ще немає коментарів.