1280: Площа круга, довжина кола


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Напишіть програму, яка за заданим радіусом R обчислює S – площу круга та L – довжину кола. Зверніть увагу, що при обчисленнях не можна використовувати наближене значення числа Пі. Мова програмування Паскаль має спеціальну функцію Pi, а у мові С++ число Пі можна отримати як double pi=acos(-1).

Формат вхідних даних

З вхідного потоку вводиться єдине ціле число R – радіус (1 <= R <= 10000).

Формат вихідних даних

У вихідний потік необхідно вивести у перший рядок площу круга радіусу R, а у другий – довжину кола радіусу R. Тест буде зараховано, якщо всі числа у вихідному потоці будуть відрізнятися не більше, ніж на 10^(-3).

Приклад вхідних даних

4

Приклад вихідних даних

50.2655
25.1327

Comments

There are no comments at the moment.