1285: Розподіл яблук порівну


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

N школярів розподіляють К яблук «порівну», тобто таким чином, щоб кількість яблук, що отримали два будь-яких школярі відрізнялася не більше ніж на 1. Напишіть програму, яка визначає кількість школярів, яким дісталося яблук менше, ніж деяким їхнім товаришам.

Формат вхідних даних

З вхідного потоку уводиться два цілих числа N (1 <= N <= 100) та K (1 <= K <= 100000).

Формат вихідних даних

У вихідний потік необхідно вивести єдине ціле число – кількість школярів, яким дісталося яблук менше, ніж деяким їхнім товаришам.

Приклад вхідних даних

7 30

Приклад вихідних даних

5

Comments


  • 0
    Kovalchuk
     commented on Nov. 19, 2020 edited

    Цікава задача.