1295: Естафета


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem types

Василь Iванович готує команду для участi в естафетi. Для оцiнки можливостей претендентiв вiн провiв K забiгiв для N учнiв.

Тепер вiн хоче визначити кiлькiсть ’перспективних’ пар для участi в офiцiйних змаганнях. Василь Iванович називає пару ’перспективною’, якщо у цiй парi один iз учнiв має кращий результат за iншого у всiх забiгах.

Допоможiть Василю Iвановичу знайти кiлькiсть ’перспективних’ пар.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить два цiлих числа K, N (1 <= K <= 10, 1 <= N <= 20). Кожен iз наступних K рядкiв мiстить цiлi числа 1..N у деякому порядку - результати забiгiв учнiв (учнi позначенi порядковими номерами у журналi). Числа роздiляються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести кiлькiсть ’перспективних’ пар учнiв.

Приклад вхідних даних

3 4
4 1 2 3
4 1 3 2
4 2 1 3

Приклад вихідних даних

4

Пояснення

’Перспективнi’ пари для наведеного прикладу: (1,4), (2,4), (3,4) i (1,3).


Comments


 • 1
  zvit
   commented on Feb. 23, 2020 edit 3

  Задачу замінив. Відправки видалятися не будуть, оскільки є користувачі, які розв'язували цю задачу і не розв'язували 1037. Єдина незручність - статистика по задачі не буде достовірною.


 • 1
  kapschool11
   commented on Feb. 23, 2020

  1295 = 1037, навіть умови однакові xD


  • 1
   zvit
    commented on Feb. 23, 2020

   є можливість заробити бали... Дякую за повідомлення, будемо замінювати...