1296: Функція Фенвіка


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Значенням функції Фенвіка для числа n називається максимальна степінь двійки, на яку націло ділиться число n. За заданим числом n визначіть для нього значення функції Фенвіка. Рекомендується зробити цю задачу без використання циклів.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься одне число n (|n| ≤ 2^31 - 1).

Формат вихідних даних

Виведіть значення функції Фенвіка для числа n.

Приклад вхідних даних

12

Приклад вихідних даних

4

Comments


  • 0
    maks00x
     commented on Jan. 31, 2019 edit 2

    Краще користуватись циклом, бо рекурсія багато пам'яті займає.