1297: Сума степенів двійки


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Задано два цілих невід'ємних числа n, m < 30. Виведіть значення суми 2^n+2^m.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься 2 числа.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

1 2

Приклад вихідних даних

6

Comments

There are no comments at the moment.