1298: Степінь двійки


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Виведіть число 2^n, використовуючи лише бітові операції.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься число n (0 ≤ n ≤ 60).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести число 2^n, використовуючи лише бітові операції.

Приклад вхідних даних

1

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.