1304: Сортування бульбашкою


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Костя вивчає алгоритм сортування «бульбашкою», і для того щоб зрозуміти що відбувається з масивом вирішив виводити масив після кожної ітерації сортування. Допоможіть Кості розібратися з алгоритмом сортування «бульбашка» Задано масив А із n натуральних чисел, впорядкуйте його за допомогою сортування бульбашкою, і виведіть масив після кожної ітерації сортування.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного файлу знаходиться єдине ціле число n(1 ≤ n ≤ 100) – розмір масиву. В наступному рядку знаходяться n натуральних чисел, розділених пробілом – елементи масиву A(1 ≤ Ai ≤ 10^9).

Формат вихідних даних

Виведіть n – 1 рядків, у кожному з яких виведіть n чисел – масив після чергової ітерації сортування.

Приклад вхідних даних

6
5 4 4 2 3 1

Приклад вихідних даних

4 4 2 3 1 5
4 2 3 1 4 5
2 3 1 4 4 5
2 1 3 4 4 5
1 2 3 4 4 5

Comments

There are no comments at the moment.