1309: Сортування часу


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Відсортуйте час згідно заданому критерію.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці записано спочатку число N (1 ≤ N ≤ 100), а потім N моментів часу. Кожен момент часу задається 3 цілими числами - години (від 0 до 23), хвилини (від 0 до 60) і секунди (від 0 до 60).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести моменти часу, упорядковані в порядку неспадання (момент часу також виводиться у вигляді трьох чисел, ведучі нулі виводити не потрібно).

Приклад вхідних даних

4
10 20 30
7 30 00
23 59 59
13 30 30

Приклад вихідних даних

7 30 0
10 20 30
13 30 30
23 59 59

Comments

There are no comments at the moment.