1312: Сортуюча машина


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Є машина для сортування набору відмінних чисел. Вона має лише одну команду MOVE з одним аргументом. Ця команда переносить число, задане в аргументі, у кінець послідовності чисел.

Наприклад, для сортування масиву чисел 19, 7, 8, 25 у зростаючому порядку слід виконати дві команди:

1. MOVE 19, отримаємо 7, 8, 25, 19.

2. MOVE 25, отримаємо 7, 8, 19, 25.

Для заданої множини чисел необхідно знайти найменшу кількість команд MOVE, в результаті виконання яких її елементи будуть впорядковані за зростанням.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить кількість вхідних чисел N(N ≤ 50). Наступний рядок містит ці N чисел, відокремленних одним пропуском. Всі числа різні і цілі, лежать в інтервалі від -1000 до 1000.

Формат вихідних даних

Вивести найменшу кількість команд MOVE, в результаті виконання яких всі вхідні числа будуть впорядковані за зростанням.

Приклад вхідних даних

4
19 7 8 25

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.