1313: Новорічні подарунки


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Діду Морозу і Снігурочці потрібно доставити n подарунків дітям. Знаючи час t1 пакування кожного подарунку Снігурочкою та час його доставки Дідом Морозом t2, знайти найменший час, за який вони зможуть виконати всі замовлення. В свій мішок Дід Мороз може вкласти лише один подарунок.

Формат вхідних даних

У першому рядку єдине число n (1 ≤ n ≤ 300) - кількість подарунків. У наступних двох рядках через пропуск по n чисел, відповідно: у другому рядку - час пакування кожного подарунку Снігуронькою, у третьому - час його доставки Дідом Морозом. Відомо, що 0 < t1, t2 ≤ 1000.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести найменший час доставки усіх подарунків.

Приклад вхідних даних

5
4 4 30 6 2
5 1 4 30 3

Приклад вихідних даних

47

Comments

There are no comments at the moment.