1317: Сума дробів


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Для заданого k(k>0) знайти усі такі x та y (x≥y), для яких: 1/k = 1/x + 1/y

Формат вхідних даних

Стандартний потік містить декілька тестів. Кожний рядок потоку містить натуральне число k(k≤10000).

Формат вихідних даних

Для кожного тесту вивести кількість пар (х,у), що задовольняють вказану рівність. Формат виводу згідно прикладу.

Приклад вхідних даних

2
12

Приклад вихідних даних

2
1/2 = 1/6 + 1/3
1/2 = 1/4 + 1/4
8
1/12 = 1/156 + 1/13
1/12 = 1/84 + 1/14
1/12 = 1/60 + 1/15
1/12 = 1/48 + 1/16
1/12 = 1/36 + 1/18
1/12 = 1/30 + 1/20
1/12 = 1/28 + 1/21
1/12 = 1/24 + 1/24

Comments


 • 0
  amd
   commented on March 16, 2018

  У прикладі вихідних даних значення четвертого рядка - 8


  • 0
   zvit
    commented on March 18, 2018

   так, звичайно