1318: Послідовність


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

У не спадній послідовності із n(1≤n≤100000) чисел, знайти елемент, який більший за задане число а, та елемента, який менший за це ж саме число.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить число. У другому рядку через пропуск, записано и чисел. У наступному рядку записано число к(1≤к≤25000) – кількість запитів. Кожний запит задає число а. Числа, що є запитами записані в окремому рядку через пропуск.

Формат вихідних даних

Для кожного запиту, в окремий рядок, через пропуск, записати два числа. Перше число – значення елемента масиву, який є найбільшим серед усіх найменших елементів послідовності порівнюючи з а. А друге число, це значення найменшого серед найбільших елементів послідовності порівнюючи з а. Формат виводу згідно прикладу.

Приклад вхідних даних

4
1 4 5 7
4
4 6 0 10

Приклад вихідних даних

1 5
5 7
Х 1
7 Х

Comments

There are no comments at the moment.