1319: Унікальна послідовність


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Послідовність натуральних чисел 1≤b1<b2<…<bi<… називається унікальною, якщо всі попарні суми bі+bj (i<j) різні. Необхідно визначити чи є задана послідовність унікальною.

Формат вхідних даних

Перший рядок кожного тесту містить число n(2≤n≤100)- кількість елементів послідовності. Другий рядок містить саму послідовність b1, b2,…,bn . Відомо також, що bi<1000.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту вивести його номер, а також слово yes., якщо послідовність є унікальною і no. в противному випадку. Формат виводу згідно прикладу.

Приклад вхідних даних

4
1 2 4 8
4
3 7 10 14

Приклад вихідних даних

1:уеs.
2:no.

Comments

There are no comments at the moment.