1322: Сортування модулів


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Задано масив цілих чисел. Виведіть всі елементи масиву в порядку зростання модулів елементів.

Формат вхідних даних

В першому рядку задане число N ( 1 <= N <= 100) – кількість елементів в масиві. В другому рядку – сам масив. Всі числа по модулю не перевищують 10000.

Формат вихідних даних

В єдиний рядок виведіть всі елементи масиву в порядку зростання модулів елементів. В випадку рівності модулів спочатку виводяться від’ємні елементи, а потім додатні.

Приклад вхідних даних

3
1 -4 2

Приклад вихідних даних

1 2 -4

Comments

There are no comments at the moment.