1335: Кількість операцій


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Визначити загальну кількість операцій додавання (+), віднімання (-) та множення (*) у заданому арифметичному виразі.

Формат вхідних даних

У єдиному рядку задано арифметичний вираз без дужок та пропусків. Кількість символів у виразі не перевищує 250.

Формат вихідних даних

Вивести кількість вказаних операцій.

Приклад вхідних даних

-1+2*3+a

Приклад вихідних даних

3

Коментарі

Ще немає коментарів.