1342: Простий стек


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Python 31.0s
Memory limit:63M
Python 3250M
Author:

Problem type

Реалізуйте структуру даних "стек". Напишіть програму, яка містить опис стека та моделює роботу стека, реалізувавши усі вказані тут методи. Програма зчитує послідовність команд і у залежності від команди виконує ту чи іншу операцію. Після виконання кожної команди програма повинна вивести один рядок. Можливі команди для програми:

push n - додати у стек число n (значення n задається після команди). Програма повинна вивести ok.

pop - видалити зі стеку останній елемент. Програма повинна вивести його значення.

back - програма повинна вивести значення останнього елемента, не видаляючи його зі стеку.

size - програма повинна вивести кількість елементів у стеці.

clear - програма повинна очистити стек і вивести ok.

exit - програма повинна вивести bye і завершити роботу.

Гарантується, що набір вхідних команд задовольняє наступним вимогам: максимальна кількість елементів у стеці у довільний момент не перевищує 100, усі команди pop та back коректні, тобто при їх виконанні у стеці міститься хоча б один елемент.

Пояснення: Кількість елементів в усіх структурах даних не перевищує 10000, якщо це не вказано окремо.

Формат вхідних даних

Описані в умові. Див. також приклад вхідних даних.

Формат вихідних даних

Описані в умові. Див. також приклад вихідних даних.

Приклад вхідних даних

push 2
push 3
push 5
back
size
pop
size
push 7
pop
clear
size
exit

Приклад вихідних даних

ok
ok
ok
5
3
5
2
ok
7
ok
0
bye

Comments


 • 0
  dfleep
   commented on Dec. 23, 2019

  Перевышенное время работы в python3


  • 0
   zvit
    commented on Dec. 27, 2019 edit 2

   час для Python збільшений у 2 рази - вітаю з АС )