1344: Дужки


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Потрібно визначити, чи є правильною дана послідовність круглих, квадратних і фігурних дужок.

Формат вхідних даних

У єдиному рядку вхідного стандартного потоку записано поспіль N (1≤ N≤255) дужок.

Формат вихідних даних

У вихідний стандартний потік вивести YES, якщо дана послідовність є правильною, і NO в іншому випадку.

Приклад вхідних даних

(){}

Приклад вихідних даних

YES

Comments

There are no comments at the moment.