1345: Польський запис


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

У постфіксний запис (або зворотній польський запис) операції записуються після двох операндів. Наприклад, сума двох чисел A та B записується так: A B +. Запис: B C + D • визначає для нас звичну форму запису арифметичного виразу: (B + C) • D, а запис: A B C +D • + відповідає такому A + (B + C) • D. Переваги постфіксного запису у тому, що він не потребує дужок та додаткових угод, щодо пріоритетності операцій. Заданий вираз у постфіксній формі. Знайти його значення.

Формат вхідних даних

У єдиному рядку вхідного стандартного потоку записано вираз у постфіксній формі, який містить одноцифрові числа та операції: додавання, віднімання та множення. Рядок містить не більше 100 чисел та операцій.

Формат вихідних даних

У вихідний стандартний потік вивести значення виразу, який поданий у постфіксній формі. Гарантується, що результат виразу та усіх проміжних обчислень не перевищує по абсолютній величині 231. Формат виводу згідно прикладу.

Приклад вхідних даних

8 9 + 1 7 - *

Приклад вихідних даних

-102

Коментарі

Ще немає коментарів.