1358: Підпослідовність


Відправити розв'язок


Бали:6
Time limit:1.0s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Дана послідовність. Потрібно знайти довжину найбільшої зростаючої підпослідовності.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься число N - довжина послідовності (1 ≤ N ≤ 1000). У другому рядку записана сама послідовність (через пропуск). Числа послідовності - цілі числа, не перевищують 10 000 по модулю.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести найбільшу довжину зростаючої підпослідовності.

Приклад вхідних даних

6
3 29 5 5 28 6

Приклад вихідних даних

3

Коментарі

Ще немає коментарів.