1361: Шаблон і слово


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Потрібно визначити чи підходить задане слово під заданий шаблон. Шаблон задається великими латинськими буквами, знаками "?" - будь-який символ, "*" - будь-яка послідовність символів (навіть порожній).

Формат вхідних даних

У перших двох рядках записані шаблон і слово: в одному рядку записаний шаблон - послідовність великих латинських букв, "?" і "*", в іншому - слово, що складається тільки з великих латинських букв (рядки не більші 100 символів).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести YES, якщо слово підходить або NO, якщо ні.

Приклад вхідних даних

ABBCDA
A*CDA

Приклад вихідних даних

YES

Comments

There are no comments at the moment.