1364: Утворення зростаючої послідовністі


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N (N <= 100). Яку найменшу кількість елементів треба видалити, щоб утворилася зростаюча послідовність.

Формат вхідних даних

У вхідному потоці дано N+1 ціле число: перше число N, а за ним через пропуск слідують інші числа.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести кількість чисел, які треба видалити.

Приклад вхідних даних

5 1 1 2 2 3

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.