1369: Чи паліндром


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Число називається паліндромом, якщо воно читається однаково в прямому та зворотньому порядку. Наприклад, числа 121 та 1221 є паліндромами.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить T (1<=T<=20 ) - кількість тестів. Наступні T рядків містять по одному числу N (1<=N<=10000).

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку вивести “Yes” або “No” - відповідь на запитання чи є вказане число паліндромом.

Приклад вхідних даних

3
121
1211
333

Приклад вихідних даних

Yes
No
Yes

Comments

There are no comments at the moment.