1370: Переміщення камінців


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Є три купки камінців. Перша купка має A камінців, друга має B камінців, третя — С. Ви повинні вибрати одну із трьох купок. Нехай ця купка має S камінців. Чи можливо взяти з цієї купки K (0≤K≤S) камінців, перемістити їх у будь-яку з двох інших купок A або B; потім залишок S-K перемістити в іншу купку і отримати в одній купці X камінців, а в іншій Y камінців.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить T (1≤T≤100) — кількість тестів. У наступних T рядках задаються через пропуск числа A, B, C, X, Y (1≤A, B, C, X, Y≤10^9) — самі тести.

Формат вихідних даних

Вивести “YES” або “NO” - відповідь на поставлену задачу

Приклад вхідних даних

4
1 2 3 2 4
3 2 5 6 5
2 4 2 6 2
6 5 2 12 1

Приклад вихідних даних

YES
NO
YES
NO

Пояснення.

Тест1: Можна взяти два камінці із другої купки та положити по одному на першу та третю.

Тест2: У нас немає достатньої кількості камінців

Тест3: Модна взяти першу купку і всі камінці помістити на другу.


Comments

There are no comments at the moment.