1373: Три трійки


Відправити розв'язок


Бали:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Для додатного цілого числа N необхідно знайти найменше ціле число більше N, яке у десятковому записі містить цифру 3 не менше 3-х разів.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить T (1≤T≤40) — кількість тестів. У наступних T рядках містяться тести — одне число N (1≤N≤2⋅10^9).

Формат вихідних даних

Для кожного тести в окремому рядку вивести шукане число.

Приклад вхідних даних

3
221
333
3002

Приклад вихідних даних

333
1333
3033

Коментарі

Ще немає коментарів.