1374: Функція Sum(D,N)


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Позначимо Sum(N) суму чисел від 1 до N. За Sum(D,N) позначимо функцію Sum, як D разів застосована до N. Наприклад, Sum(2,3)=Sum(Sum(3))=Sum(6)=21.

Знайдіть Sum(D,N).

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить T (1 ≤ T ≤ 16) — кількість тестів. У наступних T рядках задаються пари чисел D, N (1 ≤ D, N ≤ 4).

Формат вихідних даних

Для кожного тесту вивести вивести значення функції Sum(D,N).

Приклад вхідних даних

2
1 4
2 3

Приклад вихідних даних

10
21

Comments

There are no comments at the moment.