1375: Експерименти з масивом


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Василько любить експериментувати з масивами. Сьогодні він працює із масивом A, який містить N цілих чисел. Василько послідовно проробляє з масивом наступну операцію: Вибирає два послідовних числа і видаляє більше з них. Ціна цієї операції буде рівна меншому числу. Попробуйте знайти мінімальну вартість таких операцій, які в результаті привели до того, що залишився лише один елемент.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить T (1 ≤ T ≤ 10) — кількість тестів. Перший рядок кожного тесту містить N (2 ≤ N ≤ 50000) — кількість елементів масиву. Другий рядок тесту — елементи масиву A (1 ≤ Ai ≤ 10^5) через попуск.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести мінімальну вартість операцій.

Приклад вхідних даних

2
2
3 4
3
4 2 5

Приклад вихідних даних

3
4

Пояснення.

Тест1: Василько візьме 2 елементи: видалить 4, а ціна операції буде дорівнювати 3.


Comments

There are no comments at the moment.