1376: Гроші дітям


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Батько має N монет; позначимо і-ту монету Vi. Сьогодні батько збирається дати по одній монеті своїм двом дітям. Він хоче, щоб абсолютна різниця вартості монет була мінімальною — треба ж бути справедливим. Допоможіть батьку, знайдіть мінімально можливу різницю вартості монет.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить T (1≤T≤100) — кількість тестів. Перший рядок тесту містить N (2≤N≤10^5) — число монет у батька. Другий рядок тесту — номінали монет Vi (1≤Vi≤10^6).

Формат вихідних даних

Для кожного тесту вивести мінімальну різницю вартості монет.

Приклад вхідних даних

2
3
1 4 2
3
1 3 3

Приклад вихідних даних

1
0

Comments

There are no comments at the moment.