1378: Білочка-мандрівниця


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

N ялинок розташовані в ряд і перенумеровані від 1 до N зліва направо. Висота і-тої ялинки дорівнює Ні. На початку білочка знаходиться на самій лівій ялинці з номером 1. Вона може здійснити довільну кількість стрибків за таких умов:

• Білочка може стрибнути на сусідню ялинку лише з більшим номером.

• Вона завжди може стрибнути на ялинку такої ж висоти.

• Білочка може стрибнути на більшу ялинку, якщо вона вища не більше, ніж на U за попередню ялинку.

• Білочка може стрибнути на більш нижчу ялинку, якщо вони нижча не більше, ніж на D за попередню.

• Білочка один раз може використати парашут і опуститися на будь-яку висоту.

Задача у білочки пройти як можна дальше вправо по ялинках. Ваша задача — знайти номер ялинки, на якій зупиниться білочка.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить Т (1 ≤ T ≤ 100)— кількість тестів. Далі ідуть описи тестів у наступному форматі: Перший рядок кожного тесту містить три цілі числа N, U, D (1 ≤ N ≤ 100, 1 ≤ U, D ≤ 1000000). Другий рядок кожного тесту містить N цілих чисел Ні (1 ≤ Hi ≤ 1000000) — висоти ялинок.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку вивести одне число — номер ялинки, на якій зупиниться білочка.

Приклад вхідних даних

3
5 3 2
2 5 2 6 3
5 2 3
4 4 4 4 4
5 2 7
1 4 3 2 1

Приклад вихідних даних

3
5
1

Comments


  • 0
    amd
     commented on March 6, 2019

    Білочка один раз може використати парашут і опуститися на будь-яку висоту.

    Чи обов'язково білочка повинна опуститися на сусідню ялинку?


    • 0
      zvit
       commented on March 11, 2019

      так