1379: Кодування повідомлення


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Катя написала повідомлення Васильку, яке є рядком S довжиною N, і тепер хоче його закодувати за алгоритмом Василька, який є таким:

• Місцями міняються перша та друга літери, потім 3-я та 4-а і т.д. Якщо довжина рядка непарна, то остання літера не міняється.

• Кожне входження літери ‘a’ замінюється на ’z’, кожне входження ‘b’ - на ‘y’ і т.д., кожне входження ‘z’ на ‘a’.

Допоможіть Каті закодовувати повідомлення.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить Т (1 ≤ T ≤ 1000) — кількість тестів. Далі ідуть тести у наступному форматі: Перший рядок кожного тесту містить ціле N (1≤N≤100). Другий рядок тесту містить рядок S.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту вивести в окремому рядку один рядок — закодоване повідомлення.

Приклад вхідних даних

2
9
sharechat
5
admin

Приклад вихідних даних

shizxvzsg
wzrnm

Comments

There are no comments at the moment.