1385: Рівень учасника


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Після закінчення онлайн-туру інтернет-олімпіади журі вирішило оцінити навички кожного учасника. Пропонується провести класифікацію учасників по кількості розв’язаних задач:

• Учасник, який розв’язав 0 задач — початківець (“Beginner").

• Учасник, який розв’язав 1 задачу — молодший розробник ("Junior Developer”).

• Учасник, який розв’язав 2 задачі — розробник ("Middle Developer”).

• Учасник, який розв’язав 3 задачі — старший розробник ("Senior Developer”).

• Учасник, який розв’язав 4 задачі — хакер (“Hacker").

• Учасник, який розв’язав 5 задач - Jeff Dean.

Складіть програму, яка автоматично визначить рівень навичок кожного учасника онлайн-туру.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить єдине ціле числло N (1 ≤ N ≤ 5000) — кількість учасників туру. Кожен з наступних N рядків містить п’ять розділених пропусками цілих чисел A[i,1], A[i,2], A[i,3], A[i,4], A[i,5]. j-те із цих чисел (1 ≤ j ≤ 5) дорівнює 1, якщо i-й учасник розв’язав j-ту задачу, інакше воно дорівнює 0.

Формат вихідних даних

Для кожного учасника виведіть в окремому рядку рівень учаника — один з рядків "Beginner", "Junior Developer", "Middle Developer", "Senior Developer", "Hacker", "Jeff Dean" (без лапок)

Приклад вхідних даних

7
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1
1 1 1 1 0

Приклад вихідних даних

Beginner
Middle Developer
Junior Developer
Jeff Dean
Senior Developer
Hacker
Hacker

Comments

There are no comments at the moment.