1387: Підпослідовність з одиниць


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

У нас є рядок S. Кожен символ цього рядка дорівнює 0 або 1.

Перевірте чи всі одиниці в цьому рядку утворюють єдиний непорожній відрізок (підпослідовність) послідовності.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить ціле число Т (1 ≤ T ≤ 10) — кількість тестів. Наступні Т рядків містять тести — єдиний рядок S (1 ≤ |S| ≤ 10^5)

Формат вихідних даних

Для кожного тесту виведіть “YES” або “NO” - відповідь на поставлену задачу. Лапки виводити не треба.

Приклад вхідних даних

6
001111110
00110011
000
1111
101010101
101111111111

Приклад вихідних даних

YES
NO
NO
YES
NO
NO

Comments

There are no comments at the moment.