1392: Красивий масив


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Python 32.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem type

Масив А називається красивим, якщо для кожної пари чисел Ai, Aj, (i ≠ j) існує такий Ak, що Ak = Ai * Aj. Зверніть увагу, що k може бути рівним і або j.

Дізнайтеся чи є красивим масив А.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить ціле число Т (1 ≤ T ≤ 10^6) — кількість тестів. Далі йде опис тестів у такому форматі:

Перший рядок кожного тесту містить ціле N (2 ≤ N ≤ 10^5) — кількість елементів масиву А

Другий рядок тесту містить елементи масиву А (-10^9 ≤ Аi ≤ 10^9) розділені одним пропуском.

Сума N за всіма тестами ≤ 10^6

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку виведіть "yes" або "no" — відповідь на поставлене запитання.

Приклад вхідних даних

3
2
0 1
2
1 2
2
5 6

Приклад вихідних даних

yes
yes
no

Comments


  • 0
    AHDPIYKO_KUTS
     commented on Jan. 30, 2019

    Массивний массив