1393: Прямокутники


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Вам дано набір із N цілих додатних чисел А1, А2, ... АN. Вам треба вибрати чотири числа із цього набору таким чином, щоб можна було би побудувати прямокутник з такими довжинами сторін. Оскільки це є простою задачею, то попробуйте вибрати такі числа, щоб площа прямокутника була максимальною

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить ціле число Т (1 ≤ T ≤ 10) — кількість тестів. Далі йде опис тестів у такому форматі:

Перший рядок кожного тесту містить ціле N (1 ≤ N ≤ 1000) — кількість елементів масиву А

Другий рядок тесту містить елементи масиву А (1 ≤ Аi ≤ 1000) розділені одним пропуском.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку виведіть одне число — максимальну площу прямокутника або -1, якщо неможливо вибрати такі числа.

Приклад вхідних даних

2
5
1 2 3 1 2
4
1 2 2 3

Приклад вихідних даних

2
-1

Comments

There are no comments at the moment.