1394: Істиннні твердження


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Троє друзів із клубу “Алгоритм”, назвемо їх умовно А, В, С, висловили такі твердження:

• А: “У мене на х гривень більше, ніж у В”
• В: “У мене на y гривень більше, ніж у С”
• С: “У мене на z гривень більше, ніж у А”

Ви не знаєте точних значень x, y, z. Але у вхідних даних є їх модулі: |x|, |y|, |z|. Зауважимо, що x, y, z можуть бути і від’ємними — “на -t гривень більше” теж саме, що і на “t гривень менше”.

Узнайте, чи є спосіб розподілити гроші між друзями А, В, С таким чином, щоб всі їх твердження були істинними.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить ціле Т (1 ≤ Т ≤ 1000) — кількість тестів. Далі іде опис тестів: кожен тест містить три цілі додатні числа x, y, z.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку вивести “yes” або “no” - відповідь на поставлене завдання.

Приклад вхідних даних

2
1 2 1
1 1 1

Приклад вихідних даних

yes
no

Пояснення

Тест 1. Один із можливих способів задовольнити всі умови: A має 10 гривень, B має 9 гривень і C має 11 гривень. Тому ми маємо x = 1, y = -2, z = 1.


Comments

There are no comments at the moment.