1409: Ханойські вежі


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Задано три стержня. На першому стержні знаходиться декілька дисків зверху донизу за зростанням розміру диска. Два інші порожні. Потрібно перенести усі диски з першого стержня на другий. Переносити диски дозволяється лише по одному. Не дозволяється класти більший диск на менший. У програмі заборонено користуватись циклами.

Формат вхідних даних

Кількість дисків n (1 ≤ n ≤ 19) на першому стержні.

Формат вихідних даних

Виведіть по два числа у рядку – номери стержнів, звідки і куди переноситься диск. Розв'язок повинен бути найкоротшим.

Приклад вхідних даних

3

Приклад вихідних даних

1 2
1 3
2 3
1 2
3 1
3 2
1 2

Comments


 • 0
  Ampeli
   commented on Dec. 10, 2019

  каво?чего?


  • 0
   zvit
    commented on Dec. 10, 2019

   Попередження