1411: Послідовність


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Знайти N-й член послідовності 1 10 11 100 101 110 111 1000 ….

Формат вхідних даних

Одне натуральне число N (N≤10000).

Формат вихідних даних

N-й член послідовності.

Приклад вхідних даних

7

Приклад вихідних даних

111

Comments

There are no comments at the moment.