1412: Задача про ферзів


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Вам, напевне, добре відома класична задача про розстановку ферзів: на шаховій дошці N×N потрібно розставити N ферзів таким чином, щоб ніякі два ферзі не били один одного. Така розстановка ферзів називається мирною. Проте у даній задачі нас буде цікавити не якась одна мирна розстановка ферзів, а усі різні мирні розстановки. Точніше, їх загальна кількість. Наприклад, для дошки 8×8 існує 92 різних мирних розстановок ферзів.

Формат вхідних даних

У вхідному потоці записано єдине натуральне число N (N ≤ 12).

Формат вихідних даних

У вихідний потік виведіть шукану кількість мирних розстановок ферзів.

Приклад вхідних даних

8

Приклад вихідних даних

92

Comments

There are no comments at the moment.