1413: Числа Фібоначчі-дільники


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Знайти всі дільники числа N, які є числами Фібоначчі.

Формат вхідних даних

У вхідному потоці дано N (N < 10^6 ).

Формат вихідних даних

У вихідний потік через пропуск вивести дільники у порядку зростання.

Приклад вхідних даних

10

Приклад вихідних даних

1 2 5

Comments

There are no comments at the moment.