1415: Цікаві розбиття


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Недавно на гуртку математики Дезідерій дізнався про розбиття на доданки. Розбиттям числа n на доданки називається подання його у вигляді суми неспадного набору натуральних чисел. Наприклад, 9 = 1 + 2 + 2 + 4 є розбиттям числа 9 на доданки.

Дезідерій називає розбиття цікавим, якщо ніякі два доданки в наборі не рівні та не різняться рівно на 1. Так, наприклад, розбиття, наведене вище не є цікавим, а розбиття 9 = 1 + 3 + 5 — цікаве. Допоможіть Дезідерію вивести всі цікаві розбиття числа n на доданки.

Вхідні дані Вихідні дані

Формат вхідних даних

На ввід подається одне ціле число n (1 ≤ n ≤ 80).

Формат вихідних даних

Виведіть всі цікаві розбиття числа n на доданки. Дотримуйтесь формату.

Приклад вхідних даних

9

Приклад вихідних даних

9=1+3+5
9=1+8
9=2+7
9=3+6
9=9

Comments

There are no comments at the moment.