1416: Інше число


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Задані чотири цілих числа, одне з яких відмінне від трьох інших, рівних між собою. Визначити порядковий номер числа, яке відмінне від трьох інших.

Формат вхідних даних

В окремих рядках містяться цілі додатні числа не більші 10^9.

Формат вихідних даних

Вивести одне число - шуканий порядковий номер

Приклад вхідних даних

4
4
5
4

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.