1420: Обчислити


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Арифметичні дії над числами пронумеровані наступним чином: 1 — додавання, 2 — віднімання, 3 — множення, 4 — ділення. Заданий номер арифметичної дії N і дійсні числа A и B (В не рівне 0). Виконати над числами вказану дію і вивести результат з точністю до сотих.

Формат вхідних даних

У першому рядку міститься ціле N (ціле число в діапазоні 1..4). У наступних двох рядках дійсні числа A i B по модулю не більші 1000000.

Формат вихідних даних

Вивести результат операції з точністю до сотих.

Приклад вхідних даних

4
2.5
1.8

Приклад вихідних даних

1.39

Comments

There are no comments at the moment.