1421: Дата наступного дня


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Задані два числа: D (день) и M (місяць), які визначають правильну дату не високосного року. Вивести значення D і M для дати, наступною за вказану.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить D (0 < D < 32), а другий M (0 < M < 13).

Формат вихідних даних

Вивести в одному рядку через пропуск D і M шуканої дати

Приклад вхідних даних

31
3

Приклад вихідних даних

1 4

Comments

There are no comments at the moment.