1425: Коло


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem type

Елементи кола пронумеровані наступним чином: 1 — радіус R, 2 — діаметр D = 2R, 3 — довжина кола L = 2πR, 4 — площа круга S = πR^2. Заданий номер елемента кола і його значення. Вивести значення інших елементів кола (в тому ж порядку) з точністю до десятих.

Формат вхідних даних

У першому рядку міститься номер елемента кола, а в другому - його значення: дійсне додатне число не більше 10^6.

Формат вихідних даних

Вивести значення інших елементів кола у вказаному порядку.

Приклад вхідних даних

2
18

Приклад вихідних даних

9.0 18.0 56.5 254.5

Приклад вхідних даних

3
25.5

Приклад вихідних даних

4.1 8.1 25.5 51.7

Comments


 • 0
  Kukyilka
   commented on Dec. 8, 2019

  Число пі позначати як 3, чи як 3,14?


  • 0
   zvit
    commented on Dec. 8, 2019 edited

   3.14 або точніше