1433: Периметр та площа


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem types

Описати процедуру RectPS(x1, y1, x2, y2, P, S), яка знаходить периметр P та площу S прямокутника, сторони якого паралельні осям координат, за координатами його протилежних вершин (x1, y1), (x2, y2). (x1, y1, x2, y2 –вхідні параметри; P, S – вихідні. За допомогою процедури знайти периметр та площу трьох прямокутників.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить у трьох рядках цілі координати протилежних вершин прямокутника x1, y1, x2, y2 (-1000 < x1, y1, x2, y2 < 1000)

Формат вихідних даних

Вивести периметр та площу прямокутника.

Приклад вхідних даних

1 -1 -1 1
1 1 1 -1
1 1 1 1

Приклад вихідних даних

8 4
4 0
0 0

Comments

There are no comments at the moment.