1435: Дописати цифру зліва


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem types

Написати процедуру AddLeftDigit(D, K), яка додає зліва до цілого числа K цифру D (D –вхідний параметр в діапазоні 1-9; K – ціле число, одночасно вхідний і вихідний параметр). Використовуючи процедуру дописати справа до числа К дві цифри D1 і D2, показуючи результат кожного дописування.

Формат вхідних даних

У першому рядку міститься ціле додатне K (0 < K < 10^9). У наступних двох рядках містяться цифри D1,D2.

Формат вихідних даних

У першому рядку вивести значення K після допису D1, а в другому - після допису D2.

Приклад вхідних даних

4567
1
9

Приклад вихідних даних

14567
914567

Comments

There are no comments at the moment.