1436: Циклічний зсув


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem types

Описати процедуру ShiftLeft3(A, B, C), яка виконує лівий циклічний зсув значень A, B, C: A переміщається в C, B в А; C в B. (A, B, C – дійсні числа, які є одночасно вхідними і вихідними параметрами). За допомогою процедури здійснити циклічний зсув двох наборів чисел (A1, B1, C1 та (A2, B2, C2).

Формат вхідних даних

У першому рядку містять дійсні числа A1, B1, C1. У другому - дійсні числа A2, B2, C2. Всі числа не перевищують 10000 по модулю.

Формат вихідних даних

Для кожного набору чисел в окремому рядку вивести трійки чисел після циклічного зсуву. Числа виводити з точністю до сотих.

Приклад вхідних даних

3.5 8.0 23.1
9 5 2

Приклад вихідних даних

8.00 23.10 3.50
5.00 2.00 9.00

Comments

There are no comments at the moment.