1437: Кількість простих


Відправити розв'язок


Бали:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem types

Описати логічну функція IsPrime(n), яка повертає True, якщо параметр n цілого типу є простим числом і False в іншому випадку.

За допомогою цієї функції підрахувати кількість простих чисел з набору 10 цілих чисел.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить 10 цілих додатних чисел розділених пропуском. Числа не перевищують 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести кількість простих чисел в наборі.

Приклад вхідних даних

2 3 5 7 11 4 17 19 20 37

Приклад вихідних даних

8

Коментарі

Ще немає коментарів.